วิสัยทัศน์

ความปลอดภัยของอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ จะต้องมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรมของประเทศ คิดค้นและถ่ายทอดนวัฒกรรม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆให้เกษตรกรเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยได้กลายเป็นแหล่งกำเนิดอาหารคุณภาพของโลก

พันธกิจ

shutterstock_166079051เราจะทำให้คนไทยและคนทั้งโลก มีความปลอดภัยจากการบริโภคและอยู่กับธรรมชาติอย่างปลอดภัยที่สุด ลดจำนวนคนเจ็บป่วยด้วยโรคต่างจากการบริโภค ลดจำนวนขยะ จากการผลิตสินค้าของเรา