ออมสิน

ผลิตภัณฑ์สำหรับพืช

featured image-07

คุณสมบัติเด่น:

ส่วนประกอบหลักสกัดจากธรรมชาติ:

วัตถุดิบที่ใช้มีการนำเข้าจากต่างประเทศ และวัตถุดิบทั้งหมดได้ผ่านการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานนำเข้าและส่งออก

ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Chitooligosaccharide)

ใช้เอ็นไซม์จากธรรมชาติเป็นตัวสกัด ผ่านกระบวนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สารที่ได้มีความบริสุทธิ์ที่มาก และมีขนาดโมเลกุลเล็ก พืชสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้รวดเร็วและใช้ประโยชน์ได้ทันที

สารสกัดจากธรรมชาติ

มีธาตุอาหารครบถ้วนตามที่พืชต้องการ รวมถึงกรดอะมิโนในรูปอินทรีย์ และคีเลทที่จะค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืช ลดปัญหาการชะล้างธาตุอาหารออกจากดิน

ฮิวมัส

คุณสมบัติช่วยทำให้ดินร่วนชุ่ยอุ้มน้ำได้ดี ช่วยปรับสภาพดินรักษาสมดุลกรด-ด่างให้มีความเหมาะสมในการปลูกพืชได้ดีทุกชนิด ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางรากได้ดีส่งผลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้มากกว่า 50%

  อัตราการใช้:

aomsin_usage