ออมเงิน

อาหารเสริมชนิดน้ำทางใบสำหรับพืชทุกชนิด ทั้งพืชผัก พืชสวน พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ

ออมเงิน คือ อาหารเสริมชนิดน้ำทางใบสำหรับพืชชนิดเข้มข้น มีสารอาหารอินทรีย์ชีวภาพ ครบธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชในรูปคีเลท เมื่อพืชได้รับสามารถนำไปใช้ได้ทันที ทั้งทางใบ และทางดิน อีกทั้งยังคงทนอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นาน โดยไม่สูญสลายหรือทำปฏิกิริยากับสารอื่นในดิน พืชจึงได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังปลอดภัยกับคน สัตว์ พืชและสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด

featured image-05

คุณสมบัติเด่น:

  • มีส่วนผสมของสารอินทรีย์ชนิดน้ำเข้มข้นจากฮิวมัสที่ได้จากธรรมชาติ คุณสมบัติพิเศษช่วยทำให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ำได้ดี ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน ทำให้มีความสมดุลในการปลูกพืชได้ดีทุกชนิด ทุกฤดูกาล อีกทั้งยังช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางรากได้ดี
  • มีส่วนผสมของสารอินทรีย์ชนิดน้ำจากสาหร่ายทะเล มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม มีไวตามิน กรดอะมิโน ฮอร์โมนจิบเบอริริล ฮอร์โมนไซโตไคนิน และฮอร์โมนออกซิน ในปริมาณที่พอเหมาะต่อความต้องการของพืช ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของต้นพืชทุกชนิดเมื่อต้นพืชได้รับสารอาหารทั้งหมดนี้อย่างต่อเนื่อง ต้นพืชจะมีความสมบูรณ์ และไม่ทำให้ต้นพืชแสดงอาหารขาดธาตุอาหารใดๆ อีก
  • วัตถุดิบที่ใช้มีการนำเข้าจากต่างประเทศ และได้ผ่านการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานนำเข้าและส่งออก

ประโยชน์:

  •  ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทั้ง ราก ใบ ดอก ผล และหัวใต้ดิน
  • กระตุ้นการแตก ตาดอก ตาใบ ตาผล
  • ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงของพืชให้โตไว ทนต่อโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี
  • ช่วยเพิ่มปริมาณ ผลผลิต ขนาด รสชาติ สี
  • ช่วยปรับปรุงคุณภาพโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย ระบาย อากาศ และน้ำได้ดี

คำแนะนำ:

ควรใช้ช่วงเวลาเช้าหรือเย็น เพื่อประโยชน์สูงสุดควรใช้ร่วมกับ ซี 4 ไคโตซาน เริ่มใช้จากปริมาณน้อยไปหามาก และควรใช้อย่างต่อเนื่อง

อัตราการใช้:

aomngern_usage

วิธีการใช้:

instruction