บริษัท จีไอบี เทรดดิ้ง จำกัด พากลุ่มตัวแทนวัคซีนพืชและเกษตรกร จากภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

You are here: