เข้าอวยพรวันปีใหม่จีนกับทีมบริหารและทีมวิจัยของ Sky Green โดยร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการปลูกผัก Vertical Farming และเพิ่มผลผลิตในประเทศสิงคโปร์

You are here: