ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญ

บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด มีทีมนักวิชาการที่เชี่ยวชาญทำการค้นคว้าและวิจัยอย่างไม่หยุดนิ่ง ในศูนย์ค้นคว้าวิจัยและควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงทางด้านเทคโนโลยี ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล

การวิจัยและพัฒนา

บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด มุ่งมั้นสร้างความเป็นเลิศทั้งในคุณภาพสินค้าและบริการ จึงพัฒนาทีมงานด้านวิชาการและทีมงานวิจัย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและคำแนะนำเกษตรกร