เภสัชกร ประเสริฐ หวานยิ่ง

ประธานบริษัท

นายเนรมิตร ธีรนิตยาธาร

รองประธานบริษัท

นายสัตวแพทย์ กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร

ประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรม

เภสัชกร ประวิทย์ ศรีอนุวัติพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณชลัท บัวขำ

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

คุณปิยศานติ์ พงศ์สุวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ